Joga

Joga je určená pre každého, kto chce urobiť niečo pre svoju psychickú pohodu, vyrovnanosť, ale aj fyzickú kondíciu. Je vhodná pre každého bez rozdielu veku, má pozitívne účinky na duševnú i telesnú schránku človeka – má za cieľ dostať do súladu telo a dušu.

Na typickej hodine sa na tento účel využívajú cvičenia so statickými i dynamickými „asanami“, hlboké uvoľnenie a meditácia. Jóga rozvíja koncentráciu, pomáha získať sebadôveru, prekonať zlozvyky a závislosti. Jej účinok dosiahnete sebazdokonaľovaním, premýšľaním a cvičením jej techník aj v bežnom živote.

To vám pomôže neznervózňovať sa, prijímať veci ako sú, a tým získať silu a schopnosť vyriešiť problémové situácie správne. Jogovými cvičeniami nenahradíte operácie ani neodstránite mechanické defekty tela, ale dýchacími technikami ovplyvníte priaznivo celý metabolizmus a krvný obeh.

Pozrite si náš aktuálny rozvrh a príďte si k nám jogu zacvičiť.