Nemáte tanečného partnera?
V našej tanečnej škole s Vami bude tancovať profesionálny tanečník.


DANCING PRO/AM

Kurz spoločenských tancov individuálnou výučbou - individuálne tanečné lekcie

Pro-am (niekedy pro-am, pro/am, pro am alebo ProAm), skrátená forma pre slovné spojenie profesionál-amatér. Je koncept, ktorý zotiera rozdiel medzi profesionálom a amatérom (v športe, umení). Koncept, kedy sa amatérska činnosť stáva profesionálnou, alebo naopak. Je to spájanie, priblíženie. Niekedy sa hovorí aj o "amatérskom profesionalizme" alebo o semi-profesionalizme.

PRO/AM v tanci

Tento systém výučby tanca dobil Ameriku (funguje už takmer 100 rokov, prvé štúdio zamerané na výučbu PRO/AM bolo Fred Astair Dance Studio, NYC, USA) a pomaly otvára dvere aj v Európe. Systém tancovania, ktorý vidíte v populárnych TV show "Let's Dance", "Dancing with the Stars".

Profesionál (tanečný inštruktor, inštruktorka) individuálnou výučbou tanečne vzdeláva amatéra.
Vytvorí sa tanečný pár (muž PRO/ žena AM, alebo žena PRO/ muž AM).

Za profesionála sa považuje tanečný pedagóg-inštruktor, ktorý má adekvátne vzdelanie alebo skúsenosti týkajúce sa výučby tanca, má dlhoročnú tanečnú prax a tanec je jeho povolaním, teda za výučbu tanca, prezentácie tanca (ukážky) a súťaže dostáva finančnú odmenu-plat.

Amatér v tomto koncepte je myslený tanečný respondent, ktorý má záujem tanečne sa vzdelávať a má malé alebo nemá žiadne tanečné skúsenosti. Je to široká verejnosť (muži, ženy od 5 do 100+), pre ktorých je tanec výzvou, cieľom, relaxom, naplnením, uvoľnením, radosťou, láskou, šťastím…. Tanečné lekcie, vystúpenia a súťaže si dopredu dohodne so svojim inštruktorom, ktorý nastaví program tanečnej výuky a podľa cenníka daného tanečného štúdia ich tanečný študent uhradí.

Tanečný pár PRO/AM môže spolu absolvovať vystúpenia a súťaže špeciálne určené pre PRO/AM páry.

V konečnom dôsledku sa profil PRO/AM páru zmazáva, pretože aj amatér sa môže dostať na tanečnú úroveň svojho tanečného inštruktora.

METÓDY VÝUČBY

Programy Riverpark Dance School v spolupráci s Heaven Dance Studio Vám ponúkajú to, čo bežne nenachádzate. Používame odlišné metódy výučby, ktoré pomáhajú rozvinúť Vaše schopnosti. Tanec je len forma, ako Vám chceme ukázať, že určité schopnosti môžete mať alebo ich môžete rozvinúť, je to len nástroj, aby ste sa lepšie realizovali.

PRIVATE LESSONS

Individuálne lekcie Vám pomôžu dosiahnuť Vaše ciele v tancovaní tým, že sa zameriame na špeciálnu a osobnú výučbu presne tam, kde Váš tanec potrebuje najväčšiu pozornosť. Váš inštruktor môže pracovať najmä na oblastiach tanca, ktoré všeobecne nie sú získané na skupinových lekciách a ktoré Vám pomôžu vyniknúť rýchlejším tempom. Váš inštruktor bude tiež zodpovedný za plánovanie Vášho tanečného programu a vedenie presných záznamov o všetkom čo sa naučíte.

GROUP LESSONS

Skupinové lekcie sú tiež veľmi dôležitou časťou Vašej tanečnej výučby a sú nádherným spojením s Vašimi individuálnymi lekciami. Skupinová výučba je navrhnutá tak, aby ste sa naučili rozličné vzory, variácie, štýly a techniky, pričom máte možnosť trénovať s ostatnými, ktorí sa tiež učia v rovnakom prostredí. Ponúkame veľa skupinových kurzov pre všetky úrovne tanca. Váš inštruktor Vám pomôže vybrať skupinové lekcie, ktoré budú najlepšie pre Váš tanečný rast.

PARTIES

Párty sú ďalšou formou výučby v našom štúdiu. Prísť si zatancovať na párty Vám dá šancu precvičiť si to, čo ste sa naučili s ostatnými študentmi alebo s inštruktorom priamo v prostredí párty alebo tanečného podniku. Párty ponúkajú zábavu a relax, a pomôžu Vám získať istotu v tancovaní v spoločnosti.
 

Hodiny PRO/AM vedú vynikajúci lektori  Tomáš Tanka, Barbara a Mário
     
Vyskúšajte u nás aj hip hop, jazz, alebo kurz baletu!