Lyrical Jazz

Jazzový tanec ako taký môžeme v súčasnosti rozdeliť na dve oblasti: commercial jazz dance a lyrical jazz.
 
Lyrical jazz je jedinečný štýl jazzového tanca, pomocou ktorého vyplavíte na povrch všetky emócie. Ide o spojenie jazzu, baletu a súčasného tanca. Pri pohybe využíva celé telo, pomalé plynulé pohyby, ktoré sa striedajú s dramatickými akcentmi. Pojem lyricky sa nevzťahuje ani tak na hudbu ani na výklad textu, ako skôr na lyrickú kvalitu pohybu. Práve v tom je lyrical jazz výnimočný, vďaka tomu umožňuje tanečníkovi vyjadriť svoje skryté pocity a emócie...