Špičky

Prvá zmienka o “tanci na končekoch prstov” je z roku 1795.
Hodina je určená predovšetkým pre pokročilých tanečníkov so základom v klasickom tanci. V súčasnosti môžeme toto umenie vidieť na doskách Slovenského národného divadla pri baletných sólach.

V Riverpark Dance School túto hodinu vedie skúsená lektorka Eva Laczová. Vyskúšať si ju môžete buď ako nadväzujúcu hodinu na Balet open class alebo samostatne ako intenzívny 30 minútový tréning na baletných špičkách.