Sunday Vinyasa Yoga BEG/INT

Yoga je určená pre každého, kto chce urobiť niečo pre svoju psychickú pohodu, vyrovnanosť, ale aj fyzickú kondíciu. Je vhodná pre každého bez rozdielu veku, má pozitívne účinky na duševnú i telesnú schránku človeka – má za cieľ dostať do súladu telo a dušu.

Na typickej hodine sa na tento účel využívajú cvičenia so statickými i dynamickými „asanami“, hlboké uvoľnenie a meditácia. Yoga rozvíja koncentráciu, pomáha získať sebadôveru, prekonať zlozvyky a závislosti. Jej účinok dosiahnete sebazdokonaľovaním, premýšľaním a cvičením jej techník aj v bežnom živote.

To vám pomôže neznervózňovať sa, prijímať veci ako sú, a tým získať silu a schopnosť vyriešiť problémové situácie správne. Jogovými cvičeniami nenahradíte operácie ani neodstránite mechanické defekty tela, ale dýchacími technikami ovplyvníte priaznivo celý metabolizmus a krvný obeh.

Vinyasa systém

Vinyasa je systém dýchania a pohybu. Telo produkuje teplo, silno sa zahrieva, detoxikujú sa nie len svaly, ale aj vnútorné orgány, zlepšuje sa cirkulácia a trávenie, telo sa stáva ľahším, silnejším a ohybnejším, myseľ je kľudnejšia, rozhodnejšia. V tomto systéme každý pohyb je sprevádzaný jedným dychom.


Aby sila a flexibilita, pravá a ľavá strana tela a naše slnko a mesiac boli v rovnováhe. V silnom a priechodnom tele sa nám lepšie býva, preto dovoľte sami sebe pretransformovať rozkmitaný deň na príjemný kľudný podvečer a doladiť sa na deň, ktorý máme pred sebou. Počas týchto lekcií kultivujeme svoje telo a celú bytosť jogovými technikami. Posilníme svaly, strečingom a dychovými cvičeniami spriechodňujeme telo, ustálime, rozjasníme vedomie oddychom. Rozpohybované jogové sekvencie sú zábavné a efektívne, jednoducho radosť cvičiť.