Tanečná príprava deti 3-5r.

Tanečné hodiny prebiehajú hravou formou. Deti zrkadlovo opakujú predvádzané tanečné pohyby, ktoré sú primerané tomuto veku.
Prostredníctvom skvelej zábavy, hier a detských ako aj súčasných moderných piesní si Vaše ratolesti zdokonalia svoje tanečné schopnosti a samozrejme aj rytmické a hudobné cítenie.

Konečne tanec pre deti, i tie najmenšie!