WaackingWaacking patrí medzi urban/street tanečné štýly. História Waackingu sa začala písať počas Disco éry približne v roku 1970 na západnom pobreži USA, presnejšie v kluboch Los Angeles.
Pre Waacking sú typické rýchle kontrolované pohyby ramien a rúk do rytmu hudby spojené s posingom a tiež footworkom. Pri Waackingu sa prikladá veľký dôraz na muzikálnosť , interpretáciu a cítenie hudby, keďže každý tanečník ma špecifické a odlišné vnímanie hudby a rytmu.

“If you don’t understand the music, you will never understand the dance.” Tyrone Proctor, zakladateľ a otec moderného Waackingu