Diana Schlosserová


Absolventka magisterského štúdia na VŠMU v odbore Tanečné umenie. Cenné poznatky získala aj počas stáže na University for the Arts v Rotterdame, štipendijného pobytu v The Martha Graham School of Contemporary Dance v New Yorku a mnohých workshopov s domácimi aj zahraničnými lektormi.
Javiskovú prax získala v rámci viacerých tanečných vystúpení, na doskách divadla aj na  tanečných festivaloch. Bohaté skúsenosti má aj ako tanečný pedagóg. Jej cieľom je dosiahnuť čo najvyšší možný stupeň v tanci i pedagogickej činnosti.

Diana vedie v Riverpark Dance School hodiny  Jazz.

Zarezervujte si hodinu s Dianou z nášho rozvrhu už teraz.