Jana


MGR ART. JANA BÍLKOVÁ ARTD študovala klasický tanec na Konzervatóriu v Košiciach, neskôr Hudební a taneční škola v Prahe. Dosiahla najvyššie vzdelanie: doktorka umenia.
Pôsobila ako členka baletného súboru SND. Má 27 rokov pedagogickej praxe v tanečnom sektore a umení nielen doma ale aj v zahraničí. Vyučovala taktiež ako externý pedagóg klas. tanca v Teatro Carcano v Miláne a v La Scala di Milano.

Je doposiaľ aktívny odborný pedagóg v tanečnom školstve na Slovensku, držiteľka rôznych ocenení za pedagogickú, choreografickú a reprezentačnú činnosť.   
Medzi je referencie patrí aj viacnásobná medzinárodná účasť, prezentácia s deťmi na festivaloch, súťažiach, kongresoch, verejných podujatiach.

V tanečnej škole Riverpark Dance School vyučuje Janka detskú tanečnú hodinu Balet deti od 5 rokov.