Andrej


Andrej je úspešným tanečným interpretom, účinkuje v muzikáloch (Pokrvní Bratia, Iago, František z Asisi, Sudcove starosti) , komerčných a televíznych (X faktor, srdce pre deti, krištáľové krídlo, Československo má talent...) , ako aj umeleckých (Pocitové rozUmenie, Nočná ilúzia, pODPOra..) tanečných projektoch. Pôsobil vo viacerých tanečných skupinách („RDS Company, Moving Souls, Luk dance, 4In1Artists“)

Je členom a spoluzakladateľom občianskeho združenia „mimo os“ zameraného na súčasný tanec. Zúčastňuje sa taktiež aj projektov na pôde Katedry tanečnej tvorby VŠMU. Začína sa sústreďovať aj na choreografickú činnosť, je spolutvorcom choreografie „si tam?“ ktorá bola súčasťou Večera tanečného umenia Baletu SND a VŠMU v historickej budove SND.