Daniela Kmecová

Daniela je absolventka Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.  Dosiahla  5. najvyšší kvalifikačného stupeň v oblasti trénerstva a učiteľstva telesnej výchovy so špecializáciou na atletiku.

Tomuto športu sa venovala aktívne 15 rokov, počas ktorých sa zúčastňovala viacerých pretekov na národnej a medzinárodnej úrovni.

Nadobudnuté vzdelanie a skúsenosti obohatila  o certifikát rekondičného a regeneračného cvičenia SM-systém I., certifikát lektorky detskej atletiky schválený slovenským atletickým zväzom a medzinárodnou atletickou federáciou IAAF, kurz atletického rozhodcu  I. kvalifikačného stupňa, Bežeckého poradcu, ako aj certifikát hlbokého stabilizačného systému Core Level 1, Core Level 2.

Daniela precvičuje v Riverpark Dance School hodiny Circle Body Workout.