Dominika Beňaková


Mgr. art. Dominika Beňaková je certifikovaná pedagogička techniky Marthy Graham.
Je absolventkou magisterského štúdia na Katedre tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení, odboru pedagogika moderného tanca.
Po pobyte na letnej intenzívnej škole Martha Graham School of Contemporary Dance  bola prijatá do denného štúdia a získala štipendium.  Po úspešnom dvojročnom štúdium dosiahla najvyššiu úroveň techniky a  získala medzinárodný pedagogický certifikát, pričom v Európe je len niekoľko takýchto absolventov.
Momentálne je študentkou denného doktorandského štúdia na KTT VŠMU, v rámci ktorého vyučuje techniku a repertoár M. Graham, ktorý sama v rámci štúdia v New Yorku tancovala.

Martha Graham technika 


bola americká choreografka, jedna zo zakladateliek moderného tanca.  Okrem 181 choreografií, ktoré vytvorila, založila aj jedinú školu tejto techniky na svete so sídlom v New Yorku.  V Spojených štátoch je tento štýl doslova kultový, vyučuje sa aj na niektorých vysokých školách v Európe. Jej jedinečný štýl často prirovnávajú k Shakespearovi, svojou poetickosťou a dramatickým napätím.  Námety na choreografie čerpá z antickej mytológie a  rôznych historických udalostí. Dominuje predovšetkým príbeh a emocionálne prežívanie postáv na javisku.

Dominika pristupuje k tejto technike tvorivo. Súčasným profesionálnym tanečníkom aj úplným začiatočníkom ponúka to najlepšie z Graham – intenzívny fyzický zážitok spojený  s precítenou  slobodnou interpretáciou.